Hytteskrivergården på Gilså 

I nasjonalparkens randsone ved den gamle gruveveien i Stordalen ligger den herskapelige hytteskrivegården, som både var bolig for hytteskriveren med familie og kontor og arbeidsplass for mange mennesker. Våningshuset er restaurert, og er møblert slik det kunne ha vært på slutten av 1800-tallet. På tunet er det også et fjøs og to stabbur, og nede ved elva kan vi se spor etter smeltehytta og andre bygninger som hørte gården og drifta til.

Hytteskrivergården på Gilså og tilhørende bygg viser en bit av Meråkers industrihistorie og hvordan livet var for den øvre sosiale klassen med forbindelser til stormenn i Trondheim, blant bønder og arbeidere på Stordalen. Gruvedrifta på Stordalen begynte allerede på slutten av 1600-tallet gjennom Selbo Kobberværk, og hytteskrivergården ble etablert i 1771. Smelting av kobber foregikk på Gilså frem til smeltehytta brant ned i 1879, mens hyttskrivergården var i bruk frem til 1920.

 

Ved åpent museum er det servering inne i stabburet.