Hytteskrivergården på Gilså

I nasjonalparkens randsone ved den gamle gruveveien i Stordalen ligger den herskapelige hytteskrivegården, som både var bolig for hytteskriveren med familie og kontor og arbeidsplass for mange mennesker. Våningshuset er restaurert, og er møblert slik det kunne ha vært på slutten av 1800-tallet. På tunet er det også et fjøs og to bur og spor etter smeltehytta og andre bygninger som hørte gården og drifta til.


Legg inn en kommentar