Meråker-Musea ble stiftet i 1997, og har som formål å bevare, samle og formidle Meråkers rike historie.
Meråker-Musea er en stiftelse som består av følgende aktører: Meråker kommune, Museumsnemda i Meråker, Nemda for bevaring av industriminner, Meråker historielag, og Bygdemuseets Venner. Stiftelsen driftes av et museumsstyre som består av representanter fra aktørene og frivillige.

Museumseiendommene, samlingene og gjenstandene tilhører Meråker Kommune og er stilt til disposisjon for stiftelsen Meråker-Musea for drifting. Meråker-Museas formål er å drifte, vedlikeholde og formidle kunnskap av de historiske samlingene.

 

Meråker-Musea forvalter tre ulike museumsenheter på tre ulike lokaliteter; Pulden Bygdemuseum i Midtbygda, Industrimuseet i Kopperå og Hytteskrivergården på Gilså.

Pulden Bygdemuseum ligger kun 10 minutters gange fra Meråker togstasjon i Stasjonsgrenda i Midtbygda. Her formidles Meråkers kulturhistorie fra 1700-tallet og fram til i dag. Bygdemuseet omfatter 12 historiske bygninger og en gravhaug fra middelalder med en omkrets på hele 150 meter.

Industrimuseet i Kopperå presenterer Meråkers lange historie knyttet til industri og gruvedrift. Museets utstillinger presenteres i en nedlagt kraftstasjon fra 1915 med naturskjønne omgivelser, hvor det også er opprettet en kultursti med informasjonsplakater som er åpen året rundt.

Hytteskrivergården på Gilsa tar for seg historien rundt gruvedrift og kobbersmelting i Meråkerfjella. Våningshuset er restaurert, og møblert slik det trolig var på slutten av 1800-tallet. Hytteskrivergården stod i sentrum for den omfattende kobberutvinningen i fjellene rundt Meråker fra 1750 og fram til 1879.

 

Donering av historiske gjenstander.

Meråker-musea tar gjerne i mot donasjoner av gjenstander til samlingen vår. Hvis du har noe du ønsker å donere ta kontakt med oss via kontaktskjema på denne nettsiden, mail, eller ta direkte kontakt med vår museumskonsulent Ingrid Stav på melding: 47 63 86 81. Vi vil deretter gjøre en vurdering av gjenstandens relevans og innpass i våre museer før vi aksepterer donasjonen.