Bygdemuseet 

Bygdemuseet i Pulden er et kulturhistorisk friluftsmuseum som ligger flott til i lia på nordsida av dalen i Meråker. Ved inngangen til museet og tvers over smia har vi som eneste bygdemuseum i landsdelen en egen gravhaug fra jernalderen. Sentralt i museet finner du det opprinnelige småbruket Pulden, med stuelån, fjøs og stabbur. I tillegg er det også hus som er flyttet hit fra andre steder i bygda, blant annet et sommerfjøs og ei seterbu. Enkelte av byggene er innredet til ulike epoker gjennom 1700-, 1800- og tidlig 1900-tallet. Nede i bekkdalen, ved Kvennbekken, finnes også et kvernhus og ei skogskoie langs stien.

Bygdemuseet i Pulden viser den gamle bondekulturen som samfunnet i Meråker var bygd på fra gammelt av. Med sin sentrale plassering i landskapet gir Pulden utsikt over hele bygda og demonstrerer den viktige forbindelsen mellom innmark og utmark, og gjennom bygningene i Pulden ser vi også hvordan folk benyttet seg av ressursene rundt seg før i tiden.

 

Ved åpent museum er det enkel servering fra Smedmostuggu sentralt på tunet.

Det er også muligheter for å leie utearealet ved Pulden Bygdemusem til arrangement og andre begivenheter. 
Utleie av utearealet koser 1 000,-