Ta turen til Pulden i dag for å se den nye samiske vandreutstillingen!

Det har alltid vært samer i Nord-Trøndelag. De har i uminnelige tider levd sine liv over hele region. Aajege har i forbindelse med Tråante 2017 jubileet laget en kulturhistorisk vandreutstilling hvor aviser er brukt som hovedkilde til å formidle samiske hendelser opp igjennom historia. Utstillingen tar for seg landskapet som de samiske reinbeitedistriktene Saanti sijte (Essand), Gåebrien sijte (Riast/Hylling), Svahken sijte (Elgå) og Trollheimen sijte inngår i. Samisk språk og kultur er en naturlig del av dette området. Glimt fra den samiske horisonten har av og til kommet på trykk i forskjellige aviser og magasiner, derfor kan aviser være et lite tidsvitne for viktige og mindre viktige samiske hendelser opp igjennom historien.

20597454_1219334368213332_1122778134758399104_n

Picture 1 of 3


Legg inn en kommentar