Industrimuseet

Meråker har lange tradisjoner for smelting. I tettstedet Kopperå er Nordens eldste kopperanlegg avdekket, samt sport etter flere jernvinneanlegg datert til epoken yngre jernalder. Smelteverket som gjorde sitt inntog i år 1900, hadde en avgjørende betydning for Meråker kommune og menneskene som bodde der.

Går vi tilbake til tiden før 1897, var tettstedet Kopperå en ødemark med skog, myrer, seterveier, setervoller, men ingen fast bosetning. Den eneste tegn på aktivitet var toget som gikk gjennom området. Det faktum at jernbanen kom til Meråker så tidlig som i 1882 var avgjørende for at grosserer Ola Haugan etablerte Kåpperå smelteverk for utvikling av karbid i Kopperå.

Noen tiår senere var Kopperå blitt et tettsted, også kalt Kopperå-samfunnet, med stor virksomhet. Ved siden av smelteverket hadde fabrikken opprettet skole, handelsforening, postkontor, jernbanestasjon, forsamlingslokale, sykestue og kirke. Industrieventyret fortsatte under flere direktører fram til 2006, da ble smelteverket lagt ned. Nedleggelsen satte et endelig punktum for Meråkers over 2000 år med smeltehistorie.

Kraftstasjonen, Kopperå I, som produserte kraft til smelteverket, huser nå industrimuseet i Kopperå. Hovedutstillingen forteller historien om den hundreårige industriepoken gjennom produksjonsmidler og historisk dokumentasjon, mens den mindre utstillingen « smelting gjennom 2000 år» tar for seg jernvinneanleggene.


Legg inn en kommentar