Vellykket Lucia-kveld i Pulden!

Glimt fra Lucia-kveld i Pulden. Takk til Husfliden, smeden Gunnar, Meråker musikkorps og 3. klasse fra Meråker barneskole, for bidrag.

25396292_1306640256149409_5992145032948018476_n

Picture 1 of 4

Julegrantenning og Lucia-tog i Pulden!

Onsdag 13. desember fra kl. 18-20 ønsker Meråker-musea velkommen til julegrantenning og Lucia-tog. Det blir juleverksted for barna, åpen smie, julefortelling i Skavmostuggu, korpsmusikk, salg av julegrøt m. m. 
Så sett av datoen!


Vi ses i Pulden!

Ta turen til Pulden i dag for å se den nye samiske vandreutstillingen!

Det har alltid vært samer i Nord-Trøndelag. De har i uminnelige tider levd sine liv over hele region. Aajege har i forbindelse med Tråante 2017 jubileet laget en kulturhistorisk vandreutstilling hvor aviser er brukt som hovedkilde til å formidle samiske hendelser opp igjennom historia. Utstillingen tar for seg landskapet som de samiske reinbeitedistriktene Saanti sijte (Essand), Gåebrien sijte (Riast/Hylling), Svahken sijte (Elgå) og Trollheimen sijte inngår i. Samisk språk og kultur er en naturlig del av dette området. Glimt fra den samiske horisonten har av og til kommet på trykk i forskjellige aviser og magasiner, derfor kan aviser være et lite tidsvitne for viktige og mindre viktige samiske hendelser opp igjennom historien.

20597454_1219334368213332_1122778134758399104_n

Picture 1 of 3

Meraker Musea

Meråker-musea ble stiftet i 1950, og har som mål å bevare, samle og formidle Meråkers rike historie.

En av Meråker-museas museumsenheter er Pulden Bygdemuseum, som ligger knappe 10 minutters gange fra togstasjonen. Her formidles Meråkers kulturhistorie fra 1700-tallet og fram til i dag. Bygdemuseet omfatter 12 historiske bygninger og en gravhaug med en omkrets på hele 150 meter.
Industrimuseet i Kopperå presenterer Meråkers lange historie knyttet til industri og gruvedrift. Museets utstillinger presenteres i en nedlagt kraftstasjon fra 1915, med naturskjønne omgivelser.
Meråker-musea forvalter også Hytteskrivergården på Gilsa. Våningshuset er restaurert, og møblert slik det trolig var på slutten av 1800-tallet. Hytteskrivergården var en gang sentrum i den omfattende kobberutvinningen i fjellene rundt Meråker fra 1750 og fram til 1879.

Bygdemuseet

Bygdemuseet i Pulden er et kulturhistorisk friluftsmuseum som ligger flott til i lia på nordsida av dalen i Meråker. Sentralt i museet finner du det opprinnelige småbruket Pulden, med stuelån, fjøs og stabbur. I tillegg er det også hus som er flyttet hit fra andre steder i bygda. Byggene er innredet som slutten på 1800-tallet. Nede i bekkdalen, der Kvennbekken renner, finnes et kvennhus som maler Mårråkmjøl. Ved inngangen til museet og tvers over smia har vi som eneste bygdemuseum i landsdelen, en egen gravhaug fra jernalderen.

Hytteskrivergården på Gilså

I nasjonalparkens randsone ved den gamle gruveveien i Stordalen ligger den herskapelige hytteskrivegården, som både var bolig for hytteskriveren med familie og kontor og arbeidsplass for mange mennesker. Våningshuset er restaurert, og er møblert slik det kunne ha vært på slutten av 1800-tallet. På tunet er det også et fjøs og to bur og spor etter smeltehytta og andre bygninger som hørte gården og drifta til.

Industrimuseet

Meråker har lange tradisjoner for smelting. I tettstedet Kopperå er Nordens eldste kopperanlegg avdekket, samt sport etter flere jernvinneanlegg datert til epoken yngre jernalder. Smelteverket som gjorde sitt inntog i år 1900, hadde en avgjørende betydning for Meråker kommune og menneskene som bodde der.

Går vi tilbake til tiden før 1897, var tettstedet Kopperå en ødemark med skog, myrer, seterveier, setervoller, men ingen fast bosetning. Den eneste tegn på aktivitet var toget som gikk gjennom området. Det faktum at jernbanen kom til Meråker så tidlig som i 1882 var avgjørende for at grosserer Ola Haugan etablerte Kåpperå smelteverk for utvikling av karbid i Kopperå.

Noen tiår senere var Kopperå blitt et tettsted, også kalt Kopperå-samfunnet, med stor virksomhet. Ved siden av smelteverket hadde fabrikken opprettet skole, handelsforening, postkontor, jernbanestasjon, forsamlingslokale, sykestue og kirke. Industrieventyret fortsatte under flere direktører fram til 2006, da ble smelteverket lagt ned. Nedleggelsen satte et endelig punktum for Meråkers over 2000 år med smeltehistorie.

Kraftstasjonen, Kopperå I, som produserte kraft til smelteverket, huser nå industrimuseet i Kopperå. Hovedutstillingen forteller historien om den hundreårige industriepoken gjennom produksjonsmidler og historisk dokumentasjon, mens den mindre utstillingen « smelting gjennom 2000 år» tar for seg jernvinneanleggene.