KURS I VINDUSRESTAURERING I PULDEN 9. og 10.MAI

Torsdag 9.mai kl. 10.30-17.00 og 10.mai 8.30-15.00. Kursavgift 1000,-

Påmelding tlf: 40061556

Kurset holdes av SNK ved Jarle Vangstad


Kurset avholdes over 2 dager med max 8 deltagere, er praktisk rettet og tar for seg blant annet dette:

  • Vurdering av tilstand og tiltak på vinduer i ulik forfatning
  • Fjerning av gammel kitt
  • Ta ut glass
  • Glasskjæring
  • Rensing og rustbehandling av vindusbeslag
  • Stifting og kitting av vindusglass
  • Maling og overflatebehandling

Kurs i vindusrestaurering er et introduksjonskurs som tar tar sikte på å gi en grunnleggende innføring i hvordan man kan sette i stand vinduer etter antikvariske retningslinjer. Ta gjerne med et gammelt vindu om du har, hvis ikke får du låne et av oss.

Målgruppe: Håndverkere, eiere av fredete og verneverdige bygninger og andre interesserte

Mat og drikke: Deltakere må ha med matpakke. Vi sørger for kaffe og saft.

ARR: Stiftelsen Meråker-musea