Bygdemuseet

Bygdemuseet i Pulden er et kulturhistorisk friluftsmuseum som ligger flott til i lia på nordsida av dalen i Meråker. Sentralt i museet finner du det opprinnelige småbruket Pulden, med stuelån, fjøs og stabbur. I tillegg er det også hus som er flyttet hit fra andre steder i bygda. Byggene er innredet som slutten på 1800-tallet. Nede i bekkdalen, der Kvennbekken renner, finnes et kvennhus som maler Mårråkmjøl. Ved inngangen til museet og tvers over smia har vi som eneste bygdemuseum i landsdelen, en egen gravhaug fra jernalderen.

Det er også muligheter for å leie utearealet ved Bygdemuseet, til arrangement og happenings. 
Utleie av utearealet koser 500,-

Hytteskrivergården på Gilså

I nasjonalparkens randsone ved den gamle gruveveien i Stordalen ligger den herskapelige hytteskrivegården, som både var bolig for hytteskriveren med familie og kontor og arbeidsplass for mange mennesker. Våningshuset er restaurert, og er møblert slik det kunne ha vært på slutten av 1800-tallet. På tunet er det også et fjøs og to bur og spor etter smeltehytta og andre bygninger som hørte gården og drifta til.

Industrimuseet

Meråker har lange tradisjoner for smelting. I tettstedet Kopperå er Nordens eldste kopperanlegg avdekket, samt sport etter flere jernvinneanlegg datert til epoken yngre jernalder. Smelteverket som gjorde sitt inntog i år 1900, hadde en avgjørende betydning for Meråker kommune og menneskene som bodde der.

Går vi tilbake til tiden før 1897, var tettstedet Kopperå en ødemark med skog, myrer, seterveier, setervoller, men ingen fast bosetning. Den eneste tegn på aktivitet var toget som gikk gjennom området. Det faktum at jernbanen kom til Meråker så tidlig som i 1882 var avgjørende for at grosserer Ola Haugan etablerte Kåpperå smelteverk for utvikling av karbid i Kopperå.

Noen tiår senere var Kopperå blitt et tettsted, også kalt Kopperå-samfunnet, med stor virksomhet. Ved siden av smelteverket hadde fabrikken opprettet skole, handelsforening, postkontor, jernbanestasjon, forsamlingslokale, sykestue og kirke. Industrieventyret fortsatte under flere direktører fram til 2006, da ble smelteverket lagt ned. Nedleggelsen satte et endelig punktum for Meråkers over 2000 år med smeltehistorie.

Kraftstasjonen, Kopperå I, som produserte kraft til smelteverket, huser nå industrimuseet i Kopperå. Hovedutstillingen forteller historien om den hundreårige industriepoken gjennom produksjonsmidler og historisk dokumentasjon, mens den mindre utstillingen « smelting gjennom 2000 år» tar for seg jernvinneanleggene.