Kontakt oss

Stiftelsen Meråker-Musea                                                                          Silje Margrethe Bruaset
Org.nr: 879 289 092                                                                                    Daglig Leder
E-Post: post@meraker-musea.no                                                               silje.bruaset@meraker-musea.no
Telefon:                                                                                                             +47 93 00 54 48